• نیوبرانزویک
  • بریتیش کلمبیا
  • انتاریو
  • منیتوبا
  • کبک
  • آلبرتا
  • ساسکچوان
  • پرنس ادوارد آیلند
  • نوااسکوشیا
  • نیوفونلندولابرادور
  • یوکان

جغرافیای کانادا

 

مساحت کشور کانادا 670/984/9 متر مربع است که از نظر جغرافیایی به 10 استان و 3 قلمرو تقسیم شده است.نظام سیاسی کانادا به صورت فدرال است و دولتهای استانی تا حدود زیادی اختیار قانونگذاری و اداره ی امور خود را دارند.کانادا 589/030/34نفر جمعیت دارد که 80 درصد آن در شهرهای اطراف مرز آمریکا زندگی می کنند. با توجه به مساحت وسیع و تنوع جغرافیایی کانادا، ساکنین این کشور آب و هوای جنگل های بارانی گرمسیر تا مناطق منجمد و قطبی را تجربه می کنند و چهار فصل به شکل قابل تفکیک دیده می شود.

اسامی استانهای کانادا به شرح زیر می باشد :

کبک ˓ انتاریو ،آلبرتا، بریتیش کلمبیا،منیتوبا ،نیوبرانزویک ،نووااسکوشیا، پرنس ادوارد آیلند، ساسکاچوان ، قلمرو شمال غرب ،نونووت،یوکان

پیوندهای مفید

                                 پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان